ادبیاتImage result for ‫مداد‬‎


پسرک از پدر بزرگ پرسید پدر بزرگ درباره ی چه مینویسی؟ پدر بزرگ گفت درباره ی تو پسرم اما مهمتر از آن مدادی است که با آن مینویسم. میخواهم وقتی که بزرگتر شدی تو هم مثل این مداد باشی!

پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چیز خاصی در آن ندید!!

گفت:این هم مثل بقیه ی مدادهایی است که دیده ام!!!

 پدر بزرگ گفت بستگی دارد چطوربه آن نگاه کنی. در این مداد پنج صفت هست که اگر آنها را بدست بیاوری برای تمام عمر در آرامش خواهی بود.

صفت اول:می توانی کارهای بزرگ انجام دهی اما هرگز نباید فراموش کنی که دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت می کند: اسم این دست خداست او تو را یاری می دهد تا در بهترین مسیر حرکت کنی.

صفت دوم:باید گاهی از آنچه می نویسی دست بکشی و از مدادتراش استفاده کنی .این کار هر چند باعث میشود مداد کمی رنج بکشد اما آخر کار، نوکش تیز تر میشود و اثری هم که از خود باقی می گذارد ظریفتر و باریکتر می شود"پس باید رنج هایی راتحمل کنی چرا که این رنج ها باعث می شود انسان کاملی شوی"

صفت سوم:مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پاک کن استفاده کنی"تصحیح یک خطا نه تنها بد نیست بلکه برای اینکه خودت را در مسیر درست نگه داری ،لازم وضروری هم هست"

صفت چهارم: چوب و شکل خارجی مداد زیاد مهم نیست بلکه زغال داخل آن اهمیت دارد. پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است

و سرانجام پنجمین صفت:مداد همیشه اثری از خود به جا می گذارد "پس هر کاری در زندگی انجام می دهی ردی از تو به جا می ماند" سعی کن نسبت به کارهایی که انجام می دهی هوشیار باشی و بدانی چه میکنی


Image result for ‫پاک کن‬‎

 


آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله مسیحیت شناسی مجله اینترنتی آپامه نمداد ((((( من سردفترم ))))) عکس انیمه | پیک انیمه | PicAnime مطالب اینترنتی فایل داک tahafm داستان یک روانی خوشبخت دکتر کمال رضایی مشاور تجارت و سرمایه گذاری